Сайт більше не підтримується. Нова версія сайту доступна за посиланням new.biotal.zt.ua
Скид очищених стічних вод

Скид очищених стічних, відповідно до “Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/59006 від 24.09.14р.”, здійснюється в зливову каналізацію, водотік, фільтруючу траншею, фільтруючий колодязь або на біоплато.

При глибокому заляганні ґрунтових вод, достатній фільтраційній здатності порід, відсутності підтоплення і джерел водопостачання можливо скидання біологічно очищених стічних вод  через фільтруючі колодязі, траншеї тощо у ґрунтовий потік та після їх доочищення на піщано-гравійних фільтрах та знезараження – на рельєф (канави, кювети, балки, природні водостоки тощо). У разі відсутності природних ухилів рельєфу можливе скидання очищених стічних вод в існуючі дренажі та меліоративні системи.

За сприятливих ґрунтових умов (піщаних, супіщаних і суглинистих  ґрунтах  з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 0,1 м/добу) при низькому рівні ґрунтових вод можуть бути використані фільтруючі колодязі, піщано-гравійні фільтри та фільтруючі траншеї (ДБН В.2.5-75:2013, п.10.8) або дренаж. Очищену воду можна використовувати для поливу садово-городніх ділянок способом внутрішньо-ґрунтового зрошення, а для  неплодоносних рослин можливе застосування  краплинного поверхневого способу поливу (Dисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/59006 від 24.09.14р) .

Для установок малої продуктивності при глинистих ґрунтах і високому рівні ґрунтових вод установка обладнується ерліфтом чи насосом для підйому очищених стічних вод на поверхню і скиду в природні водостоки, меліоративні канали, кювети, балки тощо.

Скид дощових вод і води з басейну повинен, в обов’язковому порядку, проводитися окремо; прямо в дренаж або у водотік, минаючи установку BIOTAL.